Privacy

Cookie beleid

Sinds juni 2012 is er een nieuwe wet van kracht, genaamd de Telecomwet. Deze wet stelt eisen aan het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Deze bestanden kunnen niet uw computer beschadigen. Een cookie wordt alleen geplaatst indien ons systeem het nodig vindt om functionaliteiten te verbeteren.

Cookies op prijzen-kozijnen.nl

Prijzen-kozijnen.nl maakt gebruik van cookies en statistieke programma’s om data over uw gebruik van de website te verzamelen. Wij gebruiken deze data voor verdere analyses om onze website te optimaliseren. Wij krijgen informatie over uw computer (ip-adres), uw regio, uw besturingssysteeem en uw browser.

Cookies die niet worden opgeslagen

Cookies die wij op uw computer plaatsen kunnen niet uw naam, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, adres, en postcode achterhalen. Wel kunnen deze gegevens in onze database zijn opgeslagen mits u een offerte-aanvraag plaatst.

 Meer informatie?

Via de volgende link wordt het cookie-beleid goed gevisualiseerd. De website vindt u hier.
De website van de College Bescherming Persoonsgegevens geeft ook goede informatie over cookies. De website vindt u hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prijzen-kozijnen.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@prijzen-kozijnen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Prijzen-kozijnen.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Prijzen-kozijnen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Prijzen-kozijnen.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we gegevens bewaren

 • Prijzen-kozijnen.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: meer dan een jaar.

Delen met anderen

Prijzen-kozijnen.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prijzen-kozijnen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Prijzen-kozijnen.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Prijzen-kozijnen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Prijzen-kozijnen.nl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@prijzen-kozijnen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Prijzen-kozijnen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Prijzen-kozijnen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@prijzen-kozijnen.nl.